M
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh dịch vụ thành lập công ty tư vấn pháp luật qua điện thoại http://tradalela.com/ w http://dongtam.info/ nhac san cuc manh thêm vài phần sợ hãi, lại là may mắn suy nghĩ: "Khá tốt, khá tốt, ta không đắc tội tên sát tinh này, nếu không thật sự phải chết không có chỗ chôn."

    Thẩm Ngạo dặn dò Thường Lạc đi ngồi công đường xử án, lập tức lẻ loi một mình trực tiếp vào hậu đường, gọi người đi thông báo một tiếng, mới tiến vào chỗ ở của Triệu Cát, Triệu Cát ngồi trong sảnh, đang cầm bút vẩy mực, làm một bức tranh sơn thủy mưa bụi Tô Châu, Thẩm Ngạo không quấy rầy hắn, chỉ đứng ở một bên xem, đợi Triệu Cát vẽ xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngạo, liền ha ha cười nói: "Hổ thẹn, hổ thẹn, cái bức họa này Trẫm làm không tốt, cho
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top